{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員推薦獎賞

呼朋引伴即可獲得$50購物金
  ※購物金有效期限:60天  


  新會員優惠獎賞  
顧客透過推薦人的推薦連結註冊成為會員,即可獲得購物金 $50

  推薦人獎賞  新顧客註冊後在訂單轉為「已完成」後(「新會員」必須購買最低消費NT$299,才會發送購物金給推薦人),推薦人即可獲得購物金$50
(「已完成」狀態是系統判定新顧客已取貨後才會顯示)

注意:最低金額是指訂單小計金額扣除折扣、購物金後的金額,且不包含運費及附加費


  會員如何使用會員推薦連結  步驟一:前往「商店前台 > 會員中心 > 個人資訊」,找到「會員推薦優惠」區塊,點按「複製連結」,即可成功複製會員推薦連結。
*注意:在此功能推出前就已經註冊的會員,需要先點按「產生推薦連結」,才會出現「推薦連結」及「複製連結」的按鈕(如下圖)。  新會員如何透過會員推薦註冊   會員如何使用會員推薦連結  員如何使用會員推薦連結     步驟二將連結分享給朋友,待朋友成功註冊且第一筆訂單狀態更改為「已完成」,該會員(推薦人)即可獲得$50購物金。
(「新會員」必須購買最低消費NT$299,才會發送購物金給推薦人)
而系統在購物金成功發送給推薦人後,會寄送信件通知,如下圖所示。
*注意:每位會員皆有一組推薦連結,不隨著不同檔期活動改變連結。